Δρομολόγια

<!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Από 09/01/2017 έως 19/03/2017


ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ -ΜΑΡΑΘΙ-ΚΩΣΤΟ-ΛΕΥΚΕΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΠΗΣΣΑ-Π.ΛΙΒΑΔΙ-ΛΟΓΑΡΑΣ-
ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ- ΧΡ.ΑΚΤΗ- ΔΡYΟΣ
FROM PARIKIA, MARATHI, KOSTOS, LEFKES, PRODROMOS, MARMARA, MARPISSA, P.LIVADI, LOGARAS,
POUNDA BEACH, GOLDEN BEACH, DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // From Monday to Friday:
07.25*, 10.45, 12.10*, 14.15*, (16.00* εκτός Μαράθι)
Σαββατοκύριακο// Weekend:
12.10*, (14.00* εκτός Μαράθι, μόνο Σάββατο//only Saturday)

AΠΟ ΔΡΥΟ - ΧΡ. ΑΚΤΗ- ΠΑΡ. ΠΟΥΝΤΑ- ΛΟΓΑΡΑΣ- Π. ΛΙΒΑΔΙ- ΜΑΡΠΗΣΣΑ- ΜΑΡΜΑΡΑ- ΠΡΟΔΡΟΜΟ- ΛΕΥΚΕΣ- ΚΩΣΤΟ- ΜΑΡΑΘΙ- ΠΑΡΟΙΚΙΑ
FROM DRIOS- GOLDEN BEACH- POUNDA BEACH- LOGARAS- P. LIVADI- MARPISSA- MARMARA- PRODROMOS- LEFKES- KOSTOS- MARATHI- PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή /From Monday to Friday:
07.25 Από Μάρπησσα// From Marpissa
08.55*, 13.05*, 14.55*
Σαββατοκύριακο//Weekend:
08.55*, 13.05*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό - From/To Aspro Chorio

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ// FROM PARIKIA TO NAOUSSA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.25*, 10.30, 12.10, 13.35*>>Νο5, 14.10, 16.00
Σαββατοκύριακο//Weekend:
09.45*, 12.10, (14.00 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM NAOUSSA TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.40, 08.10*, 09.30, 11.00*, 12.30, 14.30*
Σαββατοκύριακο//Weekend:
10.05, 12.30*

*Μέσω Καμαρών// Through Kamares

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ// FROM PARIKIA TO ALYKI
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.15 και Βουτάκο, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο//Weekend:
08.45, 12.10^, (14.10^ εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM ALYKI TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.35, 09.10*, 11.40, 14.35, 16.40
Σαββατοκύριακο//Weekend:
09.10*, 12.40, (14.40 εκτός Κυριακής)

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
>ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ// FROM PARIKIA FROM POUNTA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.30, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο//Weekend:
08.45^, 12.10, (14.10 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM POYNTA TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.50, 09.25, 11.25*, 14.30>, 16.25*
Σαββατοκύριακο//Weekend:
09.25, 12.25*, (14.25* εκτός Κυριακής), (18.25 μόνο Κυριακή)

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟ- ΜΑΡΠΗΣΣΑ-Π.ΛΙΒΑΔΙ-ΛΟΓΑΡΑΣ-ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ- ΧΡ.ΑΚΤΗ- ΔΡYΟΣ
FROM PARIKIA TO PRODROMOS, MARMARA, MARPISSA, P.LIVADI, LOGARAS, POUNDA BEACH, GOLDEN BEACH, DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 13.35

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM  NAOUSSA TO DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:14.00

ΑΠΟ ΔΡΥΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ- ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM DRIOS TO NAOUSSA- PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 07.10

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟ// FROM PARIKIA TO VOUTAKOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο//Weekend:
08.45, 12.10, (14.10 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΒΟΥΤΑΚΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM VOUTAKOS TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.45, 09.15, 11.30, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο//Weekend:
09.15, 12.30, (14.30 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM ASPRO CHORIO TO LEFKES-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 08.55, 13.05, 14.55
Σαββατοκύριακο//Weekend: 08.55, 13.05

ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM ASPRO CHORIO TO NAOUSSA-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 07.05

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ// FROM PARIKIA TO ASPRO CHORIO
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.25, 12.10, 13.35, 14.15, 16.00
Σαββατοκύριακο//Weekend: 12.10, (14.00 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM AGKAIRIA TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.35, 09.05*, 11.40, 14.05, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο//Weekend:
09.05*, 12.40,  (14.40 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑ// FROM PARIKIA TO AGKAIRIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:
07.15, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο//Weekend:
08.45, 12.10^, (14.10^ εκτός Κυριακής)

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΚΩΣΤΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM KOSTOS TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.40, 09.30, 13.40, 15.30
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.30, 13.40

ΑΠΟ ΚΩΣΤΟ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM KOSTOS TO DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.40*, 11.00, 12.25*, 14.30*, 16.15*
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 12.25*

*Άσπρο Χωριό// Aspro Chorio

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ- ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PRODROMO TO LEFKES-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.30, 09.20, 13.30, 15.20
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.20, 13.30

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PRODROMO TO NAOUSSA PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.30

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM PRODROMO TO DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.50, 11.10, 12.35, 14.10, 14.40, 16.25
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 12.35

ΑΠO ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARMARA TO LEFKES-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25, 09.15, 13.25, 15.15
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.15, 13.25

ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARMARA TO NAOUSSA-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25

ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM MARMARA TO DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.55, 11.15, 12.40, 14.10, 14.45, 16.30
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 12.40

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARPISSA TO LEFKES-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25, 09.15, 13.25, 15.15
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.15, 13.25

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARPΙSSA TO NAOUSSA, PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM MARPISSA TO DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.55, 11.15, 12.40, 14.15, 14.45, 16.30
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 12.40, (14.30 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PISSO LIVADI TO LEFKES-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 09.10, 13.20, 15.10
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.10, 13.20

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PISSO LIVADI TO NAOUSSA, PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.20

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM PISO LIVADI TO DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 08.00, 11.20, 12.45, 14.50, 16.35
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 12.45, (14.35 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PARASPOROS TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 08.00, 09.35, 11.55, 14.20, 14.50, 16.55
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.35, 12.55, (14.55 εκτός Κυριακής), (18.35 μόνο Κυριακή)

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ// FROM PARIKIA TO PARASPOROS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.15, 07.30, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 08.45, 12.10, (14.10 εκτός Κυριακής)

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ// FROM PARIKIA TO THE AIRPORT
ΔΕΥΤΕΡΑ//MONDAY: 08.10
ΤΡΙΤΗ//TUESDAY: 15.40
ΤΕΤΑΡΤΗ//WEDNESDAY: 08.10, 15.40
ΠΕΜΠΤΗ//THURSDAY: 08.10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ//FRIDAY: 15.40
ΣΑΒΒΑΤΟ//SATURDAY: 08.10
ΚΥΡΙΑΚΗ//SUNDAY: 15.40

ΑΠΟ ΠOYNTA (ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ) ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ// FROM POUNDA PORT TO THE AIRPORT
ΔΕΥΤΕΡΑ//MONDAY: 08.25
ΤΡΙΤΗ//TUESDAY: 15.55
ΤΕΤΑΡΤΗ//WEDNESDAY: 08.25, 15.55
ΠΕΜΠΤΗ//THURSDAY: 08.25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ//FRIDAY: 15.55
ΣΑΒΒΑΤΟ//SATURDAY: 08.25
ΚΥΡΙΑΚΗ//SUNDAY: 15.55

ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ – ΠΑΡΟΙΚΙΑ // FROM AIRPORT TO POUNDA – PARIKIA
ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ & ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 15 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ
RETURNS TO POUNDA & PARIKIA ARE SCHEDULED 15 MINUTES AFTER LANDING.

ΑΠO ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM LEFKES TO PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.35, 09.25, 13.35, 15.25
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.25, 13.35

ΑΠΟ ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΔΡYΟ// FROM LEFKES TO DRIOS
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.45*, 11.05, 12.30*, 14.35*
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 12.30*
*Άσπρο Χωριό// Aspro Chorio

ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM GOLDEN BEACH TO LEFKES-PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 09.00, 13.10, 15.00
Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.00, 13.10

ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM GOLDEN BEACH TO NAOUSSA PARIKIA
Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.10

Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι την Καθαρά Δευτέρα 27/02/2017 θα εκτελεστούν δρομολόγια Σαββατοκύριακου.

*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.
*Tickets are also available on the bus, sold by the driver, at an increased price of either €2.00, €2.50 or €3.50- depending on the distance covered.

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 false false false EL X-NONE X-NONE <![endif]--><!--[if gte mso 9]> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <! /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Κανονικός πίνακας"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} -->

 

<!--[endif] -->