Δρομολόγια

<!--[if gte mso 9]> <![endif]-->

Από 20/03/2017 έως 07/04/2017

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ -ΜΑΡΑΘΙ-ΚΩΣΤΟ-ΛΕΥΚΕΣ-ΠΡΟΔΡΟΜΟ-ΜΑΡΜΑΡΑ-ΜΑΡΠΗΣΣΑ-Π.ΛΙΒΑΔΙ-ΛΟΓΑΡΑΣ-

ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ- ΧΡ.ΑΚΤΗ- ΔΡYΟΣ

FROM PARIKIA, MARATHI, KOSTOS, LEFKES, PRODROMOS, MARMARA, MARPISSA, P.LIVADI, LOGARAS,

POUNDA BEACH, GOLDEN BEACH, DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // From Monday to Friday:

07.25*, 10.45, 12.10*, 14.15*, 16.00*

Σαββατοκύριακο// Weekend:

10.45, 12.10*, 14.00*, 16.00*

AΠΟ ΔΡΥΟ - ΧΡ. ΑΚΤΗ- ΠΑΡ. ΠΟΥΝΤΑ- ΛΟΓΑΡΑΣ- Π. ΛΙΒΑΔΙ- ΜΑΡΠΗΣΣΑ- ΜΑΡΜΑΡΑ- ΠΡΟΔΡΟΜΟ- ΛΕΥΚΕΣ- ΚΩΣΤΟ- ΜΑΡΑΘΙ- ΠΑΡΟΙΚΙΑ

FROM DRIOS- GOLDEN BEACH- POUNDA BEACH- LOGARAS- P. LIVADI- MARPISSA- MARMARA- PRODROMOS- LEFKES- KOSTOS- MARATHI- PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή /From Monday to Friday:

07.25 Από Μάρπησσα// From Marpissa

08.55*, 11.35, 13.05*, 14.55*, 17.25

Σαββατοκύριακο//Weekend:

08.55*, 11.35, 13.05*, 14.55*, 17.25*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό - From/To Aspro Chorio

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ// FROM PARIKIA TO NAOUSSA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.25*, 10.30, 12.10, 13.35*>>Νο5, 14.10, 16.00

Σαββατοκύριακο//Weekend:

09.45*, 12.10, 14.00, 16.00

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM NAOUSSA TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.40, 08.10*, 09.30, 11.00*, 12.30, 14.30*, 18.00

Σαββατοκύριακο//Weekend:

10.05, 12.30*, 14.30, 18.00

*Μέσω Καμαρών// Through Kamares

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ// FROM PARIKIA TO ALYKI

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.15 και Βουτάκο, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^

Σαββατοκύριακο//Weekend:

08.45, 12.10^, 14.10^, 16.10^

ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM ALYKI TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.35, 09.10*, 11.40, 14.35, 16.40

Σαββατοκύριακο//Weekend:

09.10*, 12.40, 14.40, 16.40

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ

^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ

>ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ// FROM PARIKIA FROM POUNTA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.30, 08.45^, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10

Σαββατοκύριακο//Weekend:

08.45^, 12.10, 14.10, 16.10

ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM POYNTA TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.50, 09.25, 11.25*, 14.30>, 16.25*

Σαββατοκύριακο//Weekend:

09.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*, (18.25 μόνο Κυριακή)

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ

^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ

> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ -ΝΑΟΥΣΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟ- ΜΑΡΠΗΣΣΑ-Π.ΛΙΒΑΔΙ-ΛΟΓΑΡΑΣ-ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ- ΧΡ.ΑΚΤΗ- ΔΡYΟΣ

FROM PARIKIA TO PRODROMOS, MARMARA, MARPISSA, P.LIVADI, LOGARAS, POUNDA BEACH, GOLDEN BEACH, DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 13.35

ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM  NAOUSSA TO DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:14.00

ΑΠΟ ΔΡΥΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ- ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM DRIOS TO NAOUSSA- PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 07.10

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟ// FROM PARIKIA TO VOUTAKOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.15, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10

Σαββατοκύριακο//Weekend:

08.45, 12.10, 14.10 , 16.10

ΑΠΟ ΒΟΥΤΑΚΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM VOUTAKOS TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.45, 09.15, 11.30, 14.35, 16.30

Σαββατοκύριακο//Weekend:

09.15, 12.30, 14.30, 16.30

ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM ASPRO CHORIO TO LEFKES-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 08.55, 13.05, 14.55, 17.25

Σαββατοκύριακο//Weekend: 08.55, 13.05, 14.55, 17.25

ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM ASPRO CHORIO TO NAOUSSA-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday: 07.05

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ// FROM PARIKIA TO ASPRO CHORIO

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.25, 12.10, 13.35, 14.15, 16.00

Σαββατοκύριακο//Weekend: 12.10, 14.00, 16.00

ΑΠΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑ  ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM AGKAIRIA TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.35, 09.05*, 11.40, 14.40, 16.40

Σαββατοκύριακο//Weekend:

09.05*, 12.40, 14.40, 16.40

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑ// FROM PARIKIA TO AGKAIRIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή //From Monday to Friday:

07.15, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^

Σαββατοκύριακο//Weekend:

08.45, 12.10^, 14.10^, 16.10^

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ

^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ

> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΚΩΣΤΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM KOSTOS TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.40, 09.30, 12.05, 13.40, 15.30, 18.00

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.30, 12.05, 13.40, 15.30, 18.00

ΑΠΟ ΚΩΣΤΟ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM KOSTOS TO DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.40*, 11.00, 12.25*, 14.30*, 16.15

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 11.00, 12.25*, 14.15*, 16.15*

*Άσπρο Χωριό// Aspro Chorio

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ- ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PRODROMO TO LEFKES-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.30, 09.20, 11.55, 13.30, 15.20, 17.50

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.20, 11.55, 13.30, 15.20, 17.50

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PRODROMO TO NAOUSSA PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.30

ΑΠΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM PRODROMO TO DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.50, 11.10, 12.35, 14.10, 14.40, 16.25

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 11.10, 12.35, 14.25, 16.25

ΑΠO ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARMARA TO LEFKES-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25, 09.15, 11.50, 13.25, 15.15

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45

ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARMARA TO NAOUSSA-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25

ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM MARMARA TO DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.55, 11.15, 12.40, 14.10, 14.45, 16.30

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 11.15, 12.40, 14.30, 16.30

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARPISSA TO LEFKES-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25, 09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM MARPΙSSA TO NAOUSSA, PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.25

ΑΠΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM MARPISSA TO DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.55, 11.15, 12.40, 14.15, 14.45, 16.30

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 11.15, 12.40, 14.30, 16.30

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PISSO LIVADI TO LEFKES-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 09.10, 11.45, 13.20, 15.10, 17.40

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.10, 11.45, 13.20, 15.10, 17.40

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PISSO LIVADI TO NAOUSSA, PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.20

ΑΠΟ ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ// FROM PISO LIVADI TO DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 08.00, 11.20, 12.45, 14.50, 16.35

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 11.20, 12.45, 14.35, 16.35

ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM PARASPOROS TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 08.00, 09.35, 11.55, 14.20, 14.50, 16.55

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.35, 12.55, 14.55, 16.55, (18.35 μόνο Κυριακή)

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ// FROM PARIKIA TO PARASPOROS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.15, 07.30, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 08.45, 12.10, 14.10, 16.10

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ// FROM PARIKIA TO THE AIRPORT

ΔΕΥΤΕΡΑ//MONDAY: 08.10

ΤΡΙΤΗ//TUESDAY: 15.40

ΤΕΤΑΡΤΗ//WEDNESDAY: 08.10, 15.40

ΠΕΜΠΤΗ//THURSDAY: 08.10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ//FRIDAY: 15.40

ΣΑΒΒΑΤΟ//SATURDAY: 08.10

ΚΥΡΙΑΚΗ//SUNDAY: 15.40

ΑΠΟ ΠOYNTA (ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ) ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ// FROM POUNDA PORT TO THE AIRPORT

ΔΕΥΤΕΡΑ//MONDAY: 08.25

ΤΡΙΤΗ//TUESDAY: 15.55

ΤΕΤΑΡΤΗ//WEDNESDAY: 08.25, 15.55

ΠΕΜΠΤΗ//THURSDAY: 08.25

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ//FRIDAY: 15.55

ΣΑΒΒΑΤΟ//SATURDAY: 08.25

ΚΥΡΙΑΚΗ//SUNDAY: 15.55


Προσοχή!! Νέα δρομολόγια αεροδρομίου από 26 Μαρτίου 2017.

Attention!! New bus schedules to the airport from the 26th of March.

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ// FROM PARIKIA TO THE AIRPORT

ΔΕΥΤΕΡΑ//MONDAY: 07.15, 10.15, 17.10

ΤΡΙΤΗ//TUESDAY: 10.15, 17.10

ΤΕΤΑΡΤΗ//WEDNESDAY: 07.15, 10.15, 17.10

ΠΕΜΠΤΗ//THURSDAY: 10.15, 17.10

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ//FRIDAY: 07.15, 10.15, 17.10

ΣΑΒΒΑΤΟ//SATURDAY: 07.15, 10.15, 17.10

ΚΥΡΙΑΚΗ//SUNDAY: 09.15, 10.15, 17.10

ΑΠΟ ΠOYNTA (ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ) ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ// FROM POUNDA PORT TO THE AIRPORT

ΔΕΥΤΕΡΑ//MONDAY: 10.30, 17.25

ΤΡΙΤΗ//TUESDAY: 10.30, 17.25

ΤΕΤΑΡΤΗ//WEDNESDAY: 10.30, 17.25

ΠΕΜΠΤΗ//THURSDAY: 10.30, 17.25

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ//FRIDAY: 10.30, 17.25

ΣΑΒΒΑΤΟ//SATURDAY: 10.30, 17.25

ΚΥΡΙΑΚΗ//SUNDAY: 09.30, 10.30, 17.25

ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑΠΑΡΟΙΚΙΑ // FROM AIRPORT TO POUNDA – PARIKIA

ΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ ΠΟΥΝΤΑ & ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 15 ΛΕΠΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ

RETURNS TO POUNDA & PARIKIA ARE SCHEDULED 15 MINUTES AFTER LANDING.


ΑΠO ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM LEFKES TO PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.35, 09.25, 12.00, 13.35, 15.25, 17.55

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.25, 12.00, 13.35, 15.25, 17.55

ΑΠΟ ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΔΡYΟ// FROM LEFKES TO DRIOS

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.45*, 11.05, 12.30*, 14.35*, 16.20

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 11.05, 12.30*, 14.20*, 16.20*

*Άσπρο Χωριό// Aspro Chorio

ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM GOLDEN BEACH TO LEFKES-PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 09.00, 11.35, 13.10, 15.00, 17.30

Σαββατοκύριακο/ Weekend: 09.00, 11.35, 13.10, 15.00, 17.30

ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑ// FROM GOLDEN BEACH TO NAOUSSA PARIKIA

Από Δευτέρα έως Παρασκευή // Monday to Friday: 07.10

*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

*Tickets are also available on the bus, sold by the driver, at an increased price of either €2.00, €2.50 or €3.50- depending on the distance covered.

 

<!--[endif] -->