ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε,να κατεβάσετε ή να τυπώσετε τα δρομολόγια από 15/6/24 έως 30/6/24, παρακαλώ πατήστε εδώ: 
bus timetable.pdf (178.6KB)

Δρομολόγια λεωφορείων από 15/06/2024 έως 30/06/2024

Από Παροικία προς  Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*, 10.00*, 11.35, 12.10*, 13.45, 14.15*, 16.10*, 18.00*, 20.00*,   22.30 Μέχρι Λεύκες

Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.05* 08.55*, 11.00*, 13.05*, 15.10*, 17.00*, 19.00*, 20.55*,  22.50 Από Λεύκες- Νάουσα- Παροικιά

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
07.25*, 09.00, 10.00, 10.40, 11.00*, 11.45, 12.10, 12.30, 13.00*, 13.45, 14.15, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.10, 22.10, 23.10, 00.10

Από Νάουσα προς Παροικία
07.50, 09.00*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.15, 12.30, 13.10, 13.30*, 14.05, 14.35, 15.30, 16.30, 17.05, 17.30, 18.05, 18.30, 19.05, 19.30, 20.30, 21.05, 21.30, 22.30, 23.15, 00.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10^, 18.00, 20.00, 22.10, 23.10

Από Αλυκή προς Παροικία
07.40*, 09.10>, 11.30, 12.40>, 13.30, 14.40, 16.40, 18.30, 20.40>, 22.30, 23.40>

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.10^, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 14.25>, 15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου

Από Αλυκή προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.40, 09.10, 12.40, 20.30, 23.30

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Αλυκή
14.25, 16.25

Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
09.00, 10.40, 11.45, 12.30, 13.45, 15.00, 16.30, 17.30, 19.30, 23.10

Από Νάουσα προς Δρυό
09.20, 11.00, 12.10, 12.50,  14.10, 15.20, 16.50,  17.50, 19.50, 23.30

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.05, 10.00, 11.40, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30,  18.30, 20.30

Από Παροικία προς Βουτάκο
07.10, 08.40,  12.10, 14.15, 16.10, 20.00, 23.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
07.45, 09.15, 12.45, 14.35, 16.35, 20.40, 23.40

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.00, 19.00, 20.55

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30, 10.00, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία
07.35, 09.05>, 11.35, 12.25, 13.25, 14.45, 16.45, 18.25, 20.25>, 22.30, 23.25>

Από Παροικία προς Αγκαιριά
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00, 22.10, 23.10

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 11.25, 13.25, 15.30, 17.25, 19.25, 21.25, 22.50 Από Λεύκες-Ναουσα-Παροικιά

Από Λεύκες προς Δρυό
07.50*, 10.20, 11.55, 12.30*, 14.05, 14.35*, 16.30*, 18.20*, 20.20*

*Προς Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Λεύκες
09.45, 14.15

Από Λεύκες προς Νάουσα
10.00, 14.30, 22.50

Από Κώστο προς Παροικία
07.40, 09.30, 11.30, 13.30, 15.35, 17.30, 19.30, 21.30, 22.45 Από Κώστο-Ναουσα-Παροικιά

Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 10.15*, 11.50,  12.25*, 14.00, 14.30*, 16.20*, 18.15*, 20.15*

*Προς Άσπρο Χωριό

Από Νάουσα προς Κώστο
09.45, 14.15

Από Κώστο προς Νάουσα
10.05, 14.35, 22.45

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
 07.30, 09.20, 11.20, 13.25, 15.30, 17.20, 19.20, 21.20

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30, 10.20, 12.00, 12.50, 13.50, 16.50, 17.50,  18.50, 20.50

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 09.25, 10.25, 11.10, 12.00, 12.15, 12.35, 13.05, 14.20, 14.40, 15.30, 16.30, 17.05, 18.05, 18.30, 20.10, 20.30, 23.40

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.15, 13.20, 15.25, 17.15, 19.15, 21.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25, 10.20, 20.45

Από Νάουσα προς Μάρμαρα
15.20, 16.50, 19.50, 23.30

Από Μάρμαρα προς Δρυό
08.00, 10.30, 12.00, 12.40, 14.40, 16.30, 18.30, 20.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία   
07.20, 09.15, 11.15, 13.20, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.20, 10.15, 11.55, 12.45, 13.45, 16.45, 17.45, 18.45, 20.45

Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55, 09.25, 10.25, 11.10, 12.00, 12.15, 12.35, 13.05,  14.25, 14.40, 15.35, 16.30, 17.05,  18.05, 18.30, 20.10, 20.35, 23.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
07.15, 09.10, 11.10, 13.15, 15.20, 17.10, 19.10, 21.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.10, 11.50, 12.40, 13.40,  16.40, 17.40, 18.40, 20.40

Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00, 09.30,  10.35, 11.15, 12.05, 12.20, 12.40, 13.10, 14.30, 14.45, 15.40, 16.35, 17.10, 18.10, 18.35, 20.15, 20.35, 23.45

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
07.15, 09.10, 11.10, 13.20, 15.20, 17.10, 19.10, 21.10

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.10, 11.50, 12.40, 13.40,  16.40, 17.40, 18.40, 20.40

Από Λογαρά προς Δρυό
08.00, 9.30,  10.35, 11.15, 12.05, 12.20, 12.40, 13.10, 14.30, 14.45, 15.40, 16.40, 17.10, 18.10, 18.35, 20.15, 20.35, 23.35

Από Παρασπόρο προς Παροικία
07.55, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.55

Από Παροικία προς Παρασπόρο
07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 14.15, 15.10, 16.10, 18.10, 19.10, 20.10, 21.10, 22.10, 23.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
07.20, 08.55, 11.40, 12.20, 13.40, 14.45, 16.45, 18.40, 20.10, 22.40, 23.20

Από Παροικία προς Πεταλούδες
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00, 22.10, 23.10

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.40, 11.00, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
14.30,  16.30

Από Αεροδρόμιο προς Παροικία
07.25, 09.00, 11.20, 12.20, 13.20, 14.50, 16.50, 18.20, 20.20

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
07.05, 09.05, 11.00, 13.05, 15.10, 17.00, 19.05, 21.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.05, 10.00, 11.40, 12.30, 13.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
07.10, 09.05, 11.05, 13.10, 15.15, 17.05, 19.05, 21.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.05, 11.45, 12.35, 13.35, 16.35, 17.35, 18.35, 20.35

Από Καμάρες προς Νάουσα
07.35, 11.10, 13.10

Από Καμάρες προς Παροικία
09.10, 11.35, 13.40

Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
10.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30

Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
10.40, 13.40, 15.10, 17.40, 19.40

Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
09.00, 11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.45, 20.00

Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
09.15, 11.15, 12.45, 13.45, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.00,  20.15

Από Νάουσα προς Αμπελά
08.30

Από Αμπελά προς Νάουσα
08.40

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια  2.50€ και 3.50€.