ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 08/01/24 ως 29/02/24 παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (145.6KB)

Δρομολόγια λεωφορείων από 08/01/2024 έως 29/02/2024
 

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες-Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*,16.10*
Σαββατοκύριακο:  12.10*, 14.15*
 
Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας-Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*,17.10*
Σαββατοκύριακο: 08.55*,13.05*, 14.55*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.00*,14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:09.00, 12.10, 14.15
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 08.10*, 09.30,10.30, 11.30*, 12.30,13.35*, 14.35*, 16.30
Σαββατοκύριακο:09.30*, 12.30, 14.35
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10>, 13.30, 14.15,16.10^
Σαββατοκύριακο: 08.40,  12.10^, 14.15^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.10>, 11.40, 14.00, 15.15, 16.40
Σαββατοκύριακο: 09.15>, 12.40, 14.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10>, 09.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:  08.40^, 12.10, 14.15
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 13.45, 14.25>, 16.25*
Σαββατοκύριακο:09.25, 12.25*, 14.25*
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30,14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.40, 12.10, 14.15
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.20, 11.35, 13.50, 14.35, 16.35
Σαββατοκύριακο: 09.20, 12.35, 14.35
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή : 07.05, 08.55, 13.05, 14.55, 17.10
Σαββατοκύριακο: 08.55, 13.05, 14.55
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15,16.10
Σαββατοκύριακο: 12.10, 14.15
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35, 09.10>, 11.45,  14.05, 15.10, 16.45
Σαββατοκύριακο:09.10>, 12.45, 14.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10>, 13.30, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:  08.40, 12.10^, 14.15^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.30, 13.40, 15.30, 17.35
Σαββατοκύριακο:  09.30, 15.30
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.45*, 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.15*
Σαββατοκύριακο: 12.25*, 14.30*
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.30, 09.20, 13.30, 15.20, 17.25
Σαββατοκύριακο: 09.20, 13.30, 15.20
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.25
Σαββατοκύριακο:  12.35, 14.35
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.25, 09.15, 13.25, 15.15, 17.20
Σαββατοκύριακο:  09.15, 13.25, 15.15
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00,  11.10, 12.40, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο:  12.40, 14.35
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.25, 09.15, 13.25, 15.15,17.15
Σαββατοκύριακο: 09.15, 13.25, 15.15
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.55, 11.15, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο:  12.35, 14.35
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.20,09.10, 13.20, 15.10, 17.15
Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.20, 15.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20
  
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο:  12.40, 14.40
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.20, 09.10, 13.20, 15.10, 17.15
Σαββατοκύριακο: 09.10, 13.20, 15.10
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.40
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 09.35, 11.55, 12.40, 13.55, 14.55, 16.55
Σαββατοκύριακο: 09.35, 12.55, 14.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10,13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.40,12.10, 14.15
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 14.10, 14.50, 16.50
Σαββατοκύριακο:08.55, 12.50, 14.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.40, 12.10, 14.15
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.40,  12.10, 14.15
 
Από Αεροδρόμιο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00, 11.50
Σαββατοκύριακο: 09.00
 
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα- Παρασκευή: 11.25, 14.30
Σαββατοκύριακο: 14.30
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.35,  09.25, 13.35, 15.25, 17.35
Σαββατοκύριακο: 09.25, 13.35, 15.25
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.35*, 16.20*
Σαββατοκύριακο: 12.30*, 14.35*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
ΑπόΧρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.05, 09.00, 13.10, 15.00, 17.10
Σαββατοκύριακο: 09.00, 13.10, 15.00
 
ΑπόΧρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10
 
ΑπόΠαραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.10, 09.05, 13.15, 15.05, 17.10
Σαββατοκύριακο: 09.05,  13.15, 15.05
 
ΑπόΠαραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.15
 
Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουνπροσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.