ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 14/05/2018 έως 01/06/2018, παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (2MB)

Δρομολόγια από 14/05/2018 έως 01/06/2018
 
Προσοχή!Στις 28/05/2018 θα εκτελεστούν δρομολόγια Σαββατοκύριακου.
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*,[10.40 έως Λεύκες], 12.10*, 14.15*, 16.00*, 18.00*, [20.10 έως Λεύκες]
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.30 Από Μάρπησσα, 08.55*, [11.00 από Λεύκες], 11.35, 13.05*, 15.10*, 17.25*, [20.30 από Λεύκες]
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00*, 10.40, 12.10, 13.55*, 14.15, 16.00, 17.40, 20.00,21.10
Σαββατοκύριακο:07.25*,09.00, 10.00*, 10.40, 13.30*, 12.10, 14.15, 16.00, 17.40, 20.00, 21.10
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.10
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.10
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.00*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30,17.05, 18.00, 19.30, 20.30, 21.30
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.30, 10.30, 11.00*, 12.30, 14.35*, 16.30, 17.05, 18.00, 19.30, 20.30, 21.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10 και Βουτάκο, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^,17.40, 20.10^
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40, 20.10^
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.10
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.10
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 09.10>, 11.40, 14.05, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40
Σαββατοκύριακο:07.40*, 09.10>, 11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.40
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40^,20.10, 21.10
Σαββατοκύριακο:07.10^, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40^, 20.10, 21.10
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.10
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 13.45*, 14.30>, 16.25*, 18.25, 20.25^,21.25
Σαββατοκύριακο:07.50, 09.25, 11.25*, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25, 20.25^, 21.25
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.25
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.25
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.40, 13.55
Σαββατοκύριακο:10.40, 13.30
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.10
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.10
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 11.00, 14.20
Σαββατοκύριακο:11.00,13.50
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.30
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.30
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 16.30, 19.00
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.10
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 09.15, 11.30, 13.55, 14.35, 16.30, 18.15, 20.30
Σαββατοκύριακο:07.45, 09.15, 11.35, 12.30, 14.30, 16.30, 18.15, 20.30
 
Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Σάββατο:22.25
Τρίτη-Πέμπτη-Κυριακή:23.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55,13.05, 15.10, 17.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 13.55, 14.15, 16.00, 18.00
Σαββατοκύριακο:07.30, 10.40, 12.10, 13.30, 14.15, 16.00, 18.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35, 09.05>, 11.45, 14.10, 14.40, 16.45, 18.05*, 20.45
Σαββατοκύριακο:07.35*, 09.05>, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.05*, 20.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.40,20.10^
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40, 20.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
07.45,09.30, 11.05, 12.00, 13.40, 15.40, 18.00, 20.35
 
Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 12.25*, 14.30*, 16.15*, 18.45*
 
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.35,09.20, 11.50, 13.30, 15.30, 17.50
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30,16.50, 17.20
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 11.15, 12.35, 14.40,16.25, 18.25
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.15,11.45, 13.25, 15.25, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
08.00,11.15, 12.40, 14.45, 16.30, 18.30
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.30,09.15, 11.45, 13.25, 15.25, 17.45
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.25,16.45, 19.15
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
08.00, 11.15, 12.40, 14.45, 16.30, 18.30
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10,11.40, 13.20, 15.20, 17.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.20,16.40, 19.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.05, 11.20, 12.45, 14.50, 16.35, 18.35
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
09.10,11.40, 13.20, 15.20, 17.40
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
07.20,16.40, 19.10
 
Από Λογαρά προς Δρυό
08.05, 11.20, 12.45, 14.50, 16.35, 18.35
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00,09.35, 11.55,14.20, 14.55, 16.55, 18.35, 20.55, 21.35
Σαββατοκύριακο:08.00, 09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.35, 20.55, 21.35
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10,07.30, 08.45,09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10, 21.10
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10, 21.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 14.15, 14.45, 16.50, 17.50, 20.50
Σαββατοκύριακο:07.20, 08.55*, 11.50, 12.50, 14.50, 16.50, 17.50*, 20.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.40,20.10
Σαββατοκύριακο:07.10, 08.45, 11.10, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40, 20.10
 
^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα: 10.15, 18.15
Τρίτη – Κυριακή: 10.15, 16.15, 18.15
 
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα: 10.30, 18.30
Τρίτη – Κυριακή: 10.30, 16.30, 18.30
 
Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
Δευτέρα: 11.25, 19.30
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή - Σάββατο: 11.25, 17.15, 19.30
Τετάρτη - Κυριακή: 11.40, 17.15, 19.30
 
Από Λεύκες προς Παροικία
07.40,09.25, 11.00, 11.55, 13.35, 15.35, 17.55, 20.30
 
Από Λεύκες προς Δρυό
07.50*,12.30*, 14.35*, 16.20*, 18.20*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00,11.35, 13.10, 15.10, 17.30
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.10,16.30, 19.00
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05,11.35, 13.15, 15.15, 17.35
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 16.35, 19.05
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.