ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 17/06/2017, παρακαλώ επιλέξτε: bus timetable.pdf (1.6MB)

   Από 17/06/2017 έως 30/06/2017
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.25*,10.45 μέχρι Λεύκες, 12.10*, 14.00*, 16.10*, 18.00, 20.00 μέχρι Λεύκες
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25 από Μάρπησσα, 08.55*, 11.05 από Λεύκες, 13.10*, 14.55*, 17.25*, 20.20 Από Λεύκες
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
07.40*, 09.00, 09.30>>No5,10.00, 10.40>>No5, 11.10*, 11.40>>Νο5, 12.10,13.00>>No5, 14.00, 15.00>> Νο5, 16.10,17.00>> Νο5, 17.40, 19.15>>No5, 20.00, 21.00, 22.15, 23.15>>No5
 
Από Νάουσα προς Παροικία
07.45,09.00*, 09.30, 10.30, 11.05, 11.40*, 12.15,12.45, 13.15, 14.30, 15.30, 16.30, 17.05, 18.00, 18.35, 19.35, 20.30, 21.35,22.30, 23.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
07.10,08.45, 11.00, 12.10, 13.30^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.15^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
07.30*,09.10*, 11.20, 12.30*, 14.40,  16.40,18.10*, 20.40, 23.45
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.10^,  09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10,16.10, 17.10, 17.45^, 19.10, 20.10, 21.10, 22.15, 23.15
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
07.50,09.25, 11.25, 12.25, 14.25*, 16.25*, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25*, 21.25, 22.30, 23.30*
     
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
09.30,10.40, 11.40, 13.00, 15.00, 17.00, 19.15, 23.15
 
Από Νάουσα προς Δρυό
09.50,11.00, 12.00, 13.20, 15.20, 17.20, 19.35, 23.35
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.10,10.30, 11.40, 12.40, 16.30, 18.00, 19.00, 21.00
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
07.10,08.45, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10, 23.15
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
07.40,09.15, 12.40, 14.30, 16.30, 18.15,20.30, 23.40
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55,13.10, 14.55, 17.00
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.25,12.10, 14.00, 16.10
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
07.25*,09.05*, 11.20, 12.30*, 14.45, 16.45, 18.05*, 20.45, 23.50
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.30^, 14.10^, 16.10^, 17.45,20.10^, 23.15
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
07.40,09.30, 11.10,13.40, 15.30, 18.00, 20.25
 
Από Κώστο προς Δρυό
07.40,12.25, 14.15, 16.25, 18.15
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30,09.20, 13.35,15.20, 17.50
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.30, 10.45, 11.55, 12.55, 16.45,18.15, 19.20, 21.15
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.25, 09.30, 10.40, 11.40, 12.10, 13.00, 14.00, 15.00,16.10, 17.00, 18.00, 19.15, 23.15
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.15, 13.25, 15.15, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25, 19.15
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
07.55,12.40, 14.30, 16.40, 18.30
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25,09.15, 13.25, 15.10, 17.45
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.25,10.45, 11.55, 12.55, 16.45, 18.15, 19.15, 21.15
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55,09.40, 11.20, 12.20, 12.45, 13.40, 14.35, 15.40, 16.45, 17.40, 18.35, 19.55, 23.55
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10,13.20, 15.10, 17.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.20, 10.40,11.50, 12.50, 16.40, 18.10, 19.10, 21.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00,10.10, 11.25, 12.25, 12.45, 13.45, 14.40, 15.45, 16.50, 17.45, 18.40, 19.55, 24.00
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
08.00,09.35, 11.35, 12.35, 14.55, 16.55, 17.35, 18.35, 19.35, 20.55, 21.35, 22.40, 24.00
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
07.10,08.45, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30,14.10, 16.10, 17.10, 17.45, 19.10, 20.10, 21.10, 22.15, 23.15
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Κάθε μέρα:10.15, 13.30, 17.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Αεροδρόμιο
Κάθε μέρα:10.30, 13.45, 17.25
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα- Παροικία
Κάθε μέρα: 11.25, 15.05, 18.15
 
Από Λεύκες προς Παροικία
07.35,09.25, 11.05, 13.40, 15.25, 17.55, 20.20
 
Από Λεύκες προς Δρυό
07.45*, 12.30*, 14.20*, 16.30*, 18.20
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00,13.10, 15.00, 17.30
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.30,11.40, 12.40, 16.30, 18.00, 19.00, 21.00
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05,13.15, 15.05, 17.35
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.35,11.45, 12.45, 16.35, 18.05, 19.05, 21.05
 
Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
11.00, 12.35 13.35, 16.45, 18.30, 19.50           
 
Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
11.15, 12.50, 13.50, 17.00, 18.45, 20.05
 
Από Νάουσα προς Αμπελά
08.40, 12.30, 20.30
 
Από Αμπελά προς Νάουσα
08.50, 12.40, 20.40
 
Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
10.30, 13.00, 15.00, 17.30, 19.30
 
Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
10.40, 13.10, 15.10, 17.40, 19.40
 
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.