ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 18/09/2017 έως 24/09/2017, παρακαλώ επιλέξτε: bus timetable.pdf (1.8MB)

Από 18/09/2017 έως 24/09/2017
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.25*,10.00, 12.10*, 14.00* ,16.00*, 18.00
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
07.25Από Μάρπησσα, 08.55*, 11.00, 13.10*, 14.55*, 17.25*, 19.00
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*
Σαββατοκύριακο: 07.40*
09.00,10.00, 10.40>>Νο5, 11.00*, 12.10, 13.30*>>Νο5, 14.00,14.30>>Νο5, 15.15, 16.00, 17.30>>No5,18.00, 19.15, 20.00>>Νο5, 21.15, 22.15, 23.15>>Νο5
 
Από Νάουσα προς Παροικία
07.45,08.10*, 09.30, 10.30, 11,05, 11.30, 12.45, 13.40*, 14.30, 15.35, 16.05, 17.00,18.05, 18.30, 19.35, 20.30, 22.00, 23.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15 και Βουτάκο, 12.10
Σαββατοκύριακο:07.10, 12.10^
08.45,11.10^, 13.15^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40
Σαββατοκύριακο: 07.35*, 12.40
09.10*,11.40, 13.45, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40, 23.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 08.45^
Σαββατοκύριακο: 07.10^, 09.10
10.10,11.10, 12.10, 13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 17.45^, 20.10, 23.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 12.25
Σαββατοκύριακο: 12.25*
07.50,09.25, 10.25, 11.25*, 13.30*, 14.25*, 16.25*, 17.25, 18.25, 20.25*, 23.25*
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
10.40,13.30, 14.30, 17.30, 20.00, 23.15
 
Από Νάουσα προς Δρυό
11.00,13.55, 14.50, 17.50, 20.20, 23.35
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.30, 13.05, 15.30, 17.30, 19.00
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15
Σαββατοκύριακο: 07.10, 12.10
08.45,10.15, 13.15, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10, 23.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
07.40,09.15, (12.35 μόνο Σαββ/κο), 13.35, 14.30, 16.30, 18.15, 20.30, 23.30
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55,13.10, 14.55, 17.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.25,12.10, 14.00, 16.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35
Σαββατοκύριακο: 07.30*, 12.45
09.05*,11.45, 13.50, 14.45, 16.45, 18.05*, 20.45, 23.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15, 12.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 12.10^
08.45,11.10^, 13.15^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^, 23.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
07.45,09.30, 11.30, 13.40, 15.30, 18.00, 19.30
 
Από Κώστο προς Δρυό
07.40,10.15, 12.25, 14.15, 16.15, 18.15
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30,09.20, 11.20, 13.30, 15.20, 17.50, 19.20
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
07.25,10.45, 13.20, 15.45, 17.45, 19.15
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.50,10.25, 11.15, 12.35, 14.10, 14.25,15.05, 16.25,18.05, 18.25, 20.30, 23.50
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15, 11.15, 13.25, 15.15, 17.45, 19.15
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
07.55,10.30, 12.40, 14.30, 16.30, 18.30
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25,09.15, 11.15, 13.25, 15.15, 17.45, 19.15
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
07.25,10.45, 13.20, 15.45, 17.45, 19.15
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55, 10.30,11.20, 12.40, 14.15, 14.30,15.10, 16.30, 18.10, 18.30, 20.40, 23.55
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10,11.10, 13.20, 15.10, 17.40, 19.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
07.20,10.40, 13.15, 15.40, 17.40, 19.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00,10.35, 11.25, 12.45, 14.20, 14.35,15.15, 16.35,18.15, 18.35, 20.45, 00.00
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
09.10,11.10, 13.20, 15.10, 17.40, 19.10
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
07.20,10.40, 13.15, 15.40, 17.40, 19.10
 
Από Λογαρά προς Δρυό
08.00,10.35, 11.25, 12.45, 14.20, 14.35,15.15, 16.35,18.15, 18.35, 20.45, 00.00
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 12.35
Σαββατοκύριακο: 12.55
08.00, 09.35, 10.35, 11.55, 14.00, 14.55, 16.55, 17.35,18.35, 20.55, 23.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15, 07.30
Σαββατοκύριακο: 07.10
08.45,10.10, 11.10, 12.10, 13.15, 14.10, 16.10, 17.10, 17.45, 20.10, 23.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40
Σαββατοκύριακο: 07.20*, 12.45
08.55*,11.45, 13.50, 14.45, 16.45, 18.00*, 20.50, 23.45
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15, 12.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 12.10^
08.55*,11.45, 13.50, 14.45, 16.45, 18.00*, 20.50, 23.45
 
^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα – Βουτάκο - Αεροδρόμιο
10.15, (12.30 μόνο 20 & 23/09), 14.00, 16.15, 18.00 απευθείας Αεροδρόμιο
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα- Παροικία
08.45, 11.30, (13.00 μόνο 20 & 23/09), 15.20, 17.15, 18.30
 
Από Λεύκες προς Παροικία
07.40,09.25, 11.25, 13.35, 15.25, 17.55, 19.25
 
Από Λεύκες προς Δρυό
07.45,10.20, 12.30, 14.20, 16.20, 18.20
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00,11.00, 13.10, 15.00, 17.30, 19.00
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
07.10, 10.30, 13.05, 15.30,17.30, 19.00
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05,11.05, 13.15, 15.05, 17.35, 19.05
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
07.15, 10.35, 13.10, 15.35, 17.35, 19.05
 
Από Νάουσα προς Σάντα Μαρία
11.00, 13.20, 16.30, 17.45
 
Από Σάντα Μαρία προς Νάουσα
11.15, 13.40, 16.45, 18.00
 
Από Νάουσα προς Αμπελά
13.20, 16.20
 
Από Αμπελά προς Νάουσα
13.30, 16.30
 
Από Νάουσα προς Κολυμπήθρες
13.40, 16.00
 
Από Κολυμπήθρες προς Νάουσα
16.10
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείωνισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.