ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 16/10/2017 έως 22/10/2017, παρακαλώ επιλέξτε: bus timetable.pdf (1.5MB)

Από 16/10/2017 έως 22/10/2017
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30*
Κάθε μέρα: 10.40, 12.10*, 14.15*, 16.00*
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30 Από Μάρπησσα
Κάθε μέρα: 08.55*, 10.30, 13.10*, 14.55*, 17.25*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*
Κάθε μέρα: 09.00, 10.40*, 12.10, 13.35*>>Νο5, 14.15, 16.00, 17.40, 20.00>>Νο5
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 08.10*, 13.30*, 14.35
Σαββατοκύριακο:14.35*
Κάθε μέρα: 09.30, 11.00*,12.45, 16.30, 18.00
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10 και Βουτάκο, 12.10, 13.25^, 14.15
Σαββατοκύριακο:12.10^, 13.15^, 14.10^
Κάθε μέρα: 08.45, 11.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 14.05
Σαββατοκύριακο:12.40, 13.45
Κάθε μέρα: 09.10*, 11.40, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 13.25, 14.15
Σαββατοκύριακο:13.15, 14.10
Κάθε μέρα: 08.45^, 10.10, 11.10, 12.10, 16.10, 17.45^, 20.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50, 12.25, 13.40*, 14.30>
Σαββατοκύριακο:12.25*, 13.30*, 14.25*
Κάθε μέρα: 09.25, 11.25*, 16.25*, 18.25, 20.25*
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
13.35,20.00
 
Από Νάουσα προς Δρυό
14.00,20.20
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα έως Παρασκευή:07.10, 13.25, 14.15
Σαββατοκύριακο:12.10, 13.15, 14.10
Κάθε μέρα: 08.45, 10.10, 16.10, 17.45, 20.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 13.45, 14.35
Σαββατοκύριακο:12.35, 13.35, 14.30
Κάθε μέρα: 09.15, 16.30, 18.15, 20.30
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55,13.10, 14.55, 17.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30
Κάθε μέρα: 12.10, 14.00, 16.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35, 14.05
Σαββατοκύριακο:12.45, 13.50
Κάθε μέρα: 09.05*, 11.45, 14.45, 16.45, 18.05*, 20.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 12.10, 13.25^, 14.15
Σαββατοκύριακο:12.10^, 13.15^, 14.10^
Κάθε μέρα: 08.45, 11.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50
Κάθε μέρα: 09.30, 11.00, 13.40, 15.30, 18.00
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45
Κάθε μέρα: 10.50, 12.25, 14.30, 16.15
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35
Κάθε μέρα: 09.20, 10.50, 13.30,15.20, 17.50
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή:07.25
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55
Κάθε μέρα: 11.05, 12.35, 14.15, 14.40, 16.25, 20.30
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
Κάθε μέρα: 09.15, 10.45,13.25, 15.15, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55
Κάθε μέρα: 11.10, 12.40, 14.45, 16.30
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30
Κάθε μέρα: 09.15, 10.45, 13.25,15.15, 17.45
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55
Κάθε μέρα: 11.15, 12.40, 14.20, 14.45, 16.30, 20.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Κάθε μέρα: 09.10, 10.40, 13.20, 15.10, 17.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.05
Κάθε μέρα: 11.20, 12.45, 14.25, 14.50, 16.35, 20.45
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Κάθε μέρα: 09.10, 10.40, 13.20, 15.10, 17.40
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.05
Κάθε μέρα: 11.20, 12.45, 14.25, 14.50, 16.35, 20.45
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00,12.35, 14.20
Σαββατοκύριακο:12.55, 14.10
Κάθε μέρα: 09.35, 11.55, 14.55, 16.55, 18.35,20.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10,07.30, 13.25,14.15
Σαββατοκύριακο:13.15, 14.10
Κάθε μέρα: 08.45, 10.10, 11.10, 12.10, 16.10, 17.45,20.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 14.15
Σαββατοκύριακο:12.45, 14.05
Κάθε μέρα: 08.55*, 11.45, 14.45, 16.45, 18.00*,20.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 12.10, 13.25, 14.15
Σαββατοκύριακο:12.10^, 13.15^, 14.10^
Κάθε μέρα: 08.45, 11.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^
 
^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα – Βουτάκο - Αεροδρόμιο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10 απευθείας αεροδρόμιο
Κάθε μέρα: 10.10, 14.00, 17.00
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα- Παροικία
Κάθε μέρα: 11.20, 15.05, 18.15
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45
Κάθε μέρα: 09.25, 10.55, 13.35, 15.25, 17.55
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50
Κάθε μέρα: 11.00, 12.30, 14.35, 16.20
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00,10.30, 13.10, 15.00, 17.30
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05,10.35, 13.15, 15.05, 17.35
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.