ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 02/12/2019 έως 23/12/2019, παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (1.5MB)

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 24/12/2019 έως 07/01/2020, παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (1.5MB)

*Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι Ανήμερα Χριστουγέννων,Πρωτοχρονιάς και Φώτων δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια.

>>Συνεχίστε την ανάγνωση για τα νέα δρομολόγια<<

Δρομολόγια λεωφορείων από 02/12/2019 έως 23/12/2019
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*
Σαββατοκύριακο:12.10*, 14.15*, 16.10*
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 15.10*, 17.25*
Σαββατοκύριακο:08.55*, 13.05*, 15.10*, 17.25*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.10*, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:09.00,  12.10, 14.15, 16.10
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30,13.35*, 14.35*, 16.30
Σαββατοκύριακο:09.30*, 12.30, 14.35, 16.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10^, 14.15^, 16.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 11.40, 13.50, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο:09.15*, 12.40, 14.40, 16.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15>, 09.10,  11.10, 12.10,13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45^, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 12.25>,13.45>, 14.25>, 16.25*
Σαββατοκύριακο:09.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 14.15
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.15, 11.35, 12.35, 13.50, 14.35, 16.35
Σαββατοκύριακο:09.15,  12.35, 14.35, 16.35
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Κάθεμέρα: 08.55, 13.05, 15.10, 17.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35, 09.10>, 11.45, 13.55, 14.45, 16.45
Σαββατοκύριακο:09.10>, 12.45, 14.45, 16.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:08.45, 11.10^, 12.10^, 14.15^, 16.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.30, 13.35, 15.35, 17.55
Σαββατοκύριακο:09.30,  13.35, 15.35,17.55
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45*,11.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*
Σαββατοκύριακο: 12.25*, 14.30*,16.25*
 
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.25, 15.25,17.45
Σαββατοκύριακο:09.20, 13.25, 15.25, 17.45
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.35, 16.30
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35, 15.25, 17.45
Σαββατοκύριακο:09.20,13.35, 15.25, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.05, 12.40, 14.45,16.40
Σαββατοκύριακο:12.40, 14.45, 16.40
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25, 09.15, 13.20, 15.20,17.40
Σαββατοκύριακο:09.15,  13.20, 15.20,17.40
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55,11.10, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.35, 16.30
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.20, 17.35
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.15, 15.20, 17.35
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.35
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.20, 17.35
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.15, 15.20, 17.35
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.35
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.55, 12.45, 13.55, 14.50, 16.55
Σαββατοκύριακο:09.35, 12.55, 14.55, 16.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 13.30,14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50
Σαββατοκύριακο:08.55, 12.50, 14.50, 16.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 12.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10
 
Από Αεροδρόμιο προς Παροικία
09.05
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα
09.05
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35, 09.25, 13.30, 15.30,17.50
Σαββατοκύριακο:09.25, 13.30, 15.30, 17.50
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.30*,16.30*
Σαββατοκύριακο: 12.30*, 14.30*,16.30*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00, 13.05, 15.10, 17.30
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05, 13.10, 15.15, 17.30
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15
 
Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Δρομολόγια λεωφορείων από 24/12/2019 έως 07/01/2020
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
12.10, 14.00, 16.10
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
08.55*, 13.05*, 14.55*
 
*Από/Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
09.00, 12.10,14.00, 16.10
 
Από Νάουσα προς Παροικία
09.30*, 12.30, 14.30, 16.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
08.45, 12.10^, 14.10^, 16.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
09.10*, 12.40,14.40, 16.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
08.45^, 12.10, 14.10, 16.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
09.25, 12.25*,14.25*, 16.25*
 
*Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
>Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
08.45, 12.10, 14.10, 16.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
09.15, 12.35, 14.35, 16.35
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
08.55, 13.05, 14.55
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
12.10, 14.00, 16.10
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
09.05*, 12.45, 14.45, 16.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
08.45, 12.10^, 14.10^, 16.10^
 
*Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
09.30, 13.40,15.25
 
Από Κώστο προς Δρυό
12.20, 14.15, 16.25
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
09.20, 13.30, 15.15
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
12.30, 14.20,16.30
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
09.15, 13.25, 15.15
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
12.35,14.25, 16.30
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
09.15, 13.20, 15.15
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
12.40, 14.25, 16.35
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 13.15, 15.10
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
12.45, 14.35, 16.45
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
09.10, 13.15, 15.10
 
Από Λογαρά προς Δρυό
12.45, 14.35
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
09.35, 12.55, 14.55, 16.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
08.45, 12.10, 14.10, 16.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
08.55, 12.50, 14.50, 16.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
08.45, 12.10^, 14.10^, 16.10^
 
^Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
*Mέσω Αλυκής- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
 08.45, 12.10
 
Από Αεροδρόμιο προς Παροικία & Πούντα
09.05
                                                                                                                                                                                            
Από  Πούντα προς Αεροδρόμιο
12.25
 
Από Λεύκες προς Παροικία
09.25, 13.35,15.20
 
Από Λεύκες προς Δρυό
12.30*, 14.20*, 16.30
 
*Από/Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00, 13.10, 15.00
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05, 13.15,15.05
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.
 
*Ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι Ανήμερα Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Φώτων δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια.