ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

                                                        Από 15/05/2017 έως 26/05/2017                                                                                                                               
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.25*,10.45, 12.10*, 14.15*, 16.00*, 18.30
Σαββατοκύριακο
08.05,10.45, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.30
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Κάθε μέρα
07.25 Από Μάρπησσα
08.55*,11.35, 13.05*, 14.55*, 17.25*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.25*,09.00, 10.45, 12.10, 13.35*>>Νο5, 14.10, 16.00, 17.40, 20.10, 22.10
Σαββατοκύριακο
07.25*,09.00,10.45, 12.10, 14.00, 16.00, 17.40, 20.10, 22.10
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.40,08.10*, 09.30, 11.05*, 12.30, 14.30*, 16.30, 17.05, 18.00, 20.30, 22.30
Σαββατοκύριακο
08.10*,09.30, 11.05*, 12.30, 14.30*, 16.30, 17.05, 18.00, 20.30, 22.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.15,08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο
07.15,08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.35,09.10*, 11.40, 14.00, 14.35, 16.40, 18.10*
Σαββατοκύριακο
07.35*,09.10*, 11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.15>,08.45^, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.10, 17.45^, 21.10
Σαββατοκύριακο
07.15>,08.45^, 10.15, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.10, 17.45^, 21.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.50,09.25, 11.25*, 13.45*, 14.30>, 16.25*, 18.25, 21.25
Σαββατοκύριακο
07.50,09.25, 11.25*, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25, 21.25
     
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 13.35*
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Κάθε μέρα: 11.25
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
Κάθε μέρα: 16.30
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.15,08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο
07.15,08.45, 11.10, 12.10, 14.10 , 16.10, 17.45
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.45,09.15, 11.30, 13.50, 14.35, 16.30, 18.15
Σαββατοκύριακο
07.45,09.15, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.15
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08.55,13.05, 14.55, 17.25
Σαββατοκύριακο
08.55,13.05, 14.55, 17.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.25,12.10, 13.35, 14.15, 16.00
Σαββατοκύριακο
08.05,12.10, 14.00, 16.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.30,09.05*, 11.45, 14.05, 14.40, 16.45, 18.05*
Σαββατοκύριακο
07.35*,09.05*, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.05
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.15,08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο
07.15,08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.40,09.30, 12.05, 13.40, 15.30, 18.00
Σαββατοκύριακο
07.40,09.30, 12.05, 13.40, 15.30, 18.00
 
Από Κώστο προς Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.40*,11.00, 12.25*, 14.30*, 16.15, 18.45
Σαββατοκύριακο
08.20,11.00, 12.25*, 14.15*, 16.15*, 18.45
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.30,09.20, 11.55, 13.30, 15.20, 17.50
Σαββατοκύριακο
07.30,09.20, 11.55, 13.30, 15.20, 17.50
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30
Κάθε μέρα: 16.45
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.50, 11.10, 12.35, 14.10, 14.40, 16.25, 18.55
Σαββατοκύριακο
08.30,11.10, 12.35, 14.25, 16.25, 18.55
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.25, 09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
Σαββατοκύριακο
07.25,09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.55,11.15, 12.40, 14.10, 14.45, 16.30, 19.00
Σαββατοκύριακο
08.35,11.15, 12.40, 14.30, 16.30, 19.00
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.25,09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
Σαββατοκύριακο
07.25,09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
Κάθε μέρα: 16.45
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.55,11.15, 12.40, 14.15, 14.45, 16.30, 19.00
Σαββατοκύριακο
08.35,11.15, 12.40, 14.30, 16.30, 19.00
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
09.10,11.45, 13.20, 15.10, 17.40
Σαββατοκύριακο
09.10,11.45, 13.20, 15.10, 17.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20
Κάθε μέρα: 16.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08.00,11.20, 12.45, 14.50, 16.35, 19.05
Σαββατοκύριακο
08.40,11.20, 12.45, 14.35, 16.35, 19.05
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
08.00,09.35, 11.55, 14.25, 14.55, 16.55, 18.35
Σαββατοκύριακο
08.00,09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.35, 21.35
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.15,08.45, 09.10, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.10, 17.45, 21.10
Σαββατοκύριακο
07.15,08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.10, 17.45, 21.10
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
ΔΕΥΤΕΡΑ: 07.15,10.15, 13.30, 17.10
ΤΡΙΤΗ: 10.15,13.30, 17.10
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10.15,11.35, 13.30, 17.10
ΠΕΜΠΤΗ: 10.15,13.30, 17.10
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 07.15,10.15, 13.30, 17.10
ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.15,10.15, 17.10
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.15,12.10, 17.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Αεροδρόμιο
ΔΕΥΤΕΡΑ: 10.30,13.45, 17.25
ΤΡΙΤΗ: 10.30, 13.45,17.25
ΤΕΤΑΡΤΗ: 10.30,11.50, 13.45, 17.25
ΠΕΜΠΤΗ: 10.30, 13.45,17.25
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10.30,13.45, 17.25
ΣΑΒΒΑΤΟ: 10.30,17.25
ΚΥΡΙΑΚΗ: 10.30,12.25, 17.25
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα- Παροικία
Οι επιστροφές για Πούντα & Παροικία γίνονται 15 λεπτά μετά την άφιξη του αεροπλάνου, εκτός των 15.10.
Προσοχή! Το Σάββατο 20/05 δε θα πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο των 07.50 από Αεροδρόμιο προς Πούντα-Παροικία.
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.35,09.25, 12.00, 13.35, 15.25, 17.55
Σαββατοκύριακο
07.35,09.25, 12.00, 13.35, 15.25, 17.55
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
07.45*,11.05, 12.30*, 14.35*, 16.20*, 18.50
Σαββατοκύριακο
08.30,11.05, 12.30*, 14.20*, 16.20*, 18.50
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή
09.00,11.35, 13.10, 15.00, 17.30
Σαββατοκύριακο
09.00,11.35, 13.10, 15.00, 17.30
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10
Κάθε μέρα: 16.30
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Κάθε μέρα
09.05,11.40, 13.15, 15.05, 17.35
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Από Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15
Κάθ εμέρα: 16.35
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείωνισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€. 

Δρομολόγια λεωφορείων από 27/05/2017 έως 16/06/2017
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*,10.45, 12.10*, 14.15*, 16.00*, 19.15
Σαββατοκύριακο: 08.05*,10.45, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 19.15
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Κάθε μέρα: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*,11.35, 13.05*, 14.55*, 17.25*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα έως Παρασκευή
07.25*,09.00, 10.00, 10.45, 11.30>>Νο5, 12.10, 13.35*>>Νο5, 14.10, 16.00,17.40, 19.15, 20.10, 22.15, (23.15 Κάθε Τρίτη & Πέμπτη)
Σαββατοκύριακο
07.25*,09.00,10.00, 10.45, 11.30>>Νο5,  12.10, 14.00, 16.00,17.40, 19.15, 20.10, 22.15, (23.15 Κάθε Κυριακή)
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή
07.40,08.10*, 09.30, 10.30, 11.05*, 12.30, 14.30*, 16.30, 17.05, 18.00, 19.35, 20.30,22.35
Σαββατοκύριακο
08.10*,09.30, 10.30, 11.05*, 12.30, 14.30*, 16.30, 17.05, 18.00, 19.35, 20.30, 22.35
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15^, 16.10^, 17.45, 20.10^
Σαββατοκύριακο: 07.15, 08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35, 09.10*, 11.40, 14.45, 16.40, 18.10*, 20.40
Σαββατοκύριακο: 07.35*,09.10*, 11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.10*, 20.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα έως Παρασκευή
07.15>,08.45^, 10.15, 11.10, 12.10, 13.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.10, 17.45^, 20.10,22.15, (23.15 Τρίτη & Πέμπτη)
Σαββατοκύριακο
07.15^,08.45^, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 17.10, 17.45^, 20.10, 22.15,(23.15 Κάθε Κυριακή)
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50,09.25, 11.25*, 13.25, 14.30*, 16.25*, 18.25, 20.25*, 22.30
Σαββατοκύριακο: 07.50,09.25, 11.25*, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25, 20.25*, 22.30
     
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής - Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Κάθε μέρα: 11.30
Δευτέρα έως Παρασκευή: 13.35*
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Κάθε μέρα: 11.50
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
Κάθε μέρα: 16.30
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.15, 08.45, 11.10, 12.10, 14.10 , 16.10, 17.45, 20.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45,09.15, 11.30, 13.50, 14.35, 16.30, 18.15, 20.30
Σαββατοκύριακο: 07.45,09.15, 11.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.15, 20.30
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.55,13.05, 14.55, 17.25
Σαββατοκύριακο: 08.55,13.05, 14.55, 17.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25,12.10, 13.35, 14.15, 16.00
Σαββατοκύριακο 08.05,12.10, 14.00, 16.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30,09.05*, 11.45, 14.40, 16.45, 18.05*, 20.45 
Σαββατοκύριακο: 07.35*,09.05*, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.05, 20.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15,08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.15,08.45, 11.10^, 12.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40,09.30, 12.05, 13.40, 15.30, 18.00
Σαββατοκύριακο: 07.40,09.30, 12.05, 13.40, 15.30, 18.00
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40*,11.00, 12.25*, 14.30*, 16.15, 19.25
Σαββατοκύριακο: 08.20,11.00, 12.25*, 14.15*, 16.15*, 19.25
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία 
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30,09.20, 11.55, 13.30, 15.20, 17.50
Σαββατοκύριακο: 07.30,09.20, 11.55, 13.30, 15.20, 17.50
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30
Κάθεμέρα: 16.45
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50, 11.10, 12.35, 14.10, 14.40, 16.25, 19.40
Σαββατοκύριακο: 08.30,11.10, 12.35, 14.25, 16.25, 19.40
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25, 09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
Σαββατοκύριακο: 07.25,09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55,11.15, 12.40, 14.10, 14.45, 16.30, 19.45
Σαββατοκύριακο: 08.35,11.15, 12.40, 14.30, 16.30, 19.45
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25,09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
Σαββατοκύριακο: 07.25,09.15, 11.50, 13.25, 15.15, 17.45
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25
Κάθε μέρα: 16.45
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55,11.15, 12.40, 14.15, 14.45, 16.30, 19.45
Σαββατοκύριακο: 08.35,11.15, 12.40, 14.30, 16.30, 19.45
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.10,11.45, 13.20, 15.10, 17.40
Σαββατοκύριακο: 09.10,11.45, 13.20, 15.10, 17.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20
Κάθε μέρα: 16.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00,11.20, 12.45, 14.50, 16.35, 19.50
Σαββατοκύριακο: 08.40,11.20, 12.45, 14.35, 16.35, 19.50
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00,09.35, 11.55, 13.35, 15.00, 16.55, 18.35, 20.55,22.40
Σαββατοκύριακο: 08.00,09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.35, 20.55, 22.40
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα έως Παρασκευή
07.15,08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 13.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.10, 17.45, 20.10,22.15, (23.15 Τρίτη & Πέμπτη)
Σαββατοκύριακο
07.15,08.45, 10.15, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 17.10, 17.45, 20.10, 22.15,(23.15 Κάθε Κυριακή)
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Κάθε μέρα:10.15, 13.30, 17.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Αεροδρόμιο
Κάθε μέρα:10.30, 13.45, 17.25
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα- Παροικία 
Δευτέρα & Τρίτη: 11.25, 15.05, 18.15
Τετάρτη: 11.25, (15.05 στις 31/05) (15.25 από 07/06), 18.15
Πέμπτη & Παρασκευή: 11.25, 15.05, 18.15
Σάββατο: (11.25 στις 27/05) (11.45 από 03/06), 15.05, 19.05
Κυριακή: 11.25, 15.05, 18.15
 
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35,09.25, 12.00, 13.35, 15.25, 17.55
Σαββατοκύριακο: 07.35,09.25, 12.00, 13.35, 15.25, 17.55
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45*,11.05, 12.30*, 14.35*, 16.20*, 19.35
Σαββατοκύριακο: 08.30,11.05, 12.30*, 14.20*, 16.20*, 19.35
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00,11.35, 13.10, 15.00, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.00,11.35, 13.10, 15.00, 17.30
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10
Κάθε μέρα: 16.30
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Κάθε μέρα: 09.05,11.40, 13.15, 15.05, 17.35
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15
Κάθε μέρα: 16.35
 
*Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείωνισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.