ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 01/04/2019 έως 21/04/2019, παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (1.1MB)

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 22/04/2019 έως 05/05/2019, παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (1.3MB)

Δρομολόγια λεωφορείων από 01/04/2019 έως 21/04/2019
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*
Σαββατοκύριακο:12.10*, 14.00*, 16.00*
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*
Σαββατοκύριακο:08.55*, 13.05*, 14.55*, 17.25*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.50*, 14.15, 16.10, 18.10
Σαββατοκύριακο:09.00, 10.00, 12.10, 14.00, 16.00, 18.10
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 08.10*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30, 13.30*, 14.35*, 16.30,18.30
Σαββατοκύριακο:09.30*, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45,  12.10^, 13.10^, 14.10^,16.10^,17.45
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40>, 09.10>, 12.10*, 13.55, 14.40, 16.40, 18.05*
Σαββατοκύριακο:09.10*, 12.40, 13.40,  14.40, 16.40,18.05*
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45^
Σαββατοκύριακο:08.45^, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45^
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25, 13.45*,14.25>, 16.25*, 18.25
Σαββατοκύριακο:09.25, 12.25*,13.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Νάουσα- Πρόδρομο-Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά- Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 13.50*
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 14.15
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.15, 12.20, 13.50, 14.35, 16.35, 18.15
Σαββατοκύριακο:09.15, 12.35,13.35,14.35, 16.35, 18.15
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
 Δευτέρα- Παρασκευή:  08.55, 13.05, 14.55, 17.25
Σαββατοκύριακο:  08.55, 13.05, 14.55, 17.25
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:12.10, 14.00, 16.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35>, 09.05>, 12.05*, 13.55, 14.45, 16.45, 18.00
Σαββατοκύριακο:09.05*, 12.45,13.45, 14.45, 16.45, 18.00
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.30^, 14.15, 16.10^, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10^,13.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40,09.30, 13.35, 15.30,17.55
Σαββατοκύριακο:09.30, 13.35, 15.30, 17.55
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45*,10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*
Σαββατοκύριακο:12.25*, 14.30*, 16.15*
 
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30,09.20, 13.25, 15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο:09.20, 13.25, 15.20, 17.45
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35,16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.20,16.20
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35,15.20, 17.45
Σαββατοκύριακο:09.20, 13.35, 15.20, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00,11.10, 12.40, 14.45, 16.40
Σαββατοκύριακο:12.40, 14.30, 16.20
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25,09.15, 13.20, 15.15, 17.40
Σαββατοκύριακο:09.15, 13.20, 15.15, 17.40
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.30, 16.25
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10,13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο:13.15, 15.10, 17.35
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.25
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10,13.15, 15.10, 17.35
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.15, 15.10, 17.35
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.35
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55,09.30, 11.45, 12.45,13.55, 14.50, 16.55, 18.30
Σαββατοκύριακο:09.35,  12.55, 13.55,14.55, 16.55, 18.30
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10,07.30, 08.45, 10.10,11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45,  12.10,13.10,14.10 , 16.10, 17.45
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.20, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55
Σαββατοκύριακο:08.55, 12.50, 13.50,14.50, 16.50, 17.55
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 10.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.45
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10,13.10, 14.10, 16.10, 17.45
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10,08.45, 12.10, 14.15,16.10,17.45
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.10,16.10,17.45
 
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα-Παρασκευή: 12.25,14.25,16.25
Σαββατοκύριακο:12.25, 14.25,16.25
 
Από Αεροδρόμιο Πούντα - Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00
Σαββατοκύριακο:09.00
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35,09.25, 13.30, 15.20, 17.50
Σαββατοκύριακο:09.25, 13.30, 15.20, 17.50
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50*,11.00*, 12.30*, 14.30*, 16.30*
Σαββατοκύριακο: 12.30*, 14.20*, 16.20*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.00,13.05, 15.00, 17.30
Σαββατοκύριακο:09.00, 13.05, 15.00, 17.30
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.05,13.10, 15.05, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.05, 13.10, 15.00, 17.30
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15
 
Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.

Από 22/04/2019 έως 05/05/2019
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30*, 10.40, 12.10*, 14.15*, 16.00*, 18.30
Σαββατοκύριακο:10.40, 12.10*, 14.00*, 16.00*, 18.30
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05*, 08.55*, 11.30, 13.05*, 14.55*, 17.25*
Σαββατοκύριακο:08.55*, 11.30, 13.05*, 14.55*, 17.25*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.10*, 12.10, 14.15, 16.00, 18.00, 20.00
Σαββατοκύριακο:09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.10, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.30, 14.35*, 16.30, 18.30, 20.30
Σαββατοκύριακο:09.30, 10.30, 11.30*, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10 και Βουτάκο, 08.45, 11.10^, 12.10^,13.10^, 14.15^, 16.10^,17.45, 20.10^
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10^,13.10^, 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 11.40, 12.40, 13.40, 14.40, 16.40, 18.10*,20.40
Σαββατοκύριακο:09.15>, 12.40, 13.40, 14.40, 16.40,18.10*, 20.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10^, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10,13.10, 14.15, 16.10, 17.45^,20.10
Σαββατοκύριακο:09.10, 10.10, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45^, 20.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50, 09.25, 11.25*, 12.25*, 13.25*,14.30*, 16.25*, 18.25,20.25^
Σαββατοκύριακο:09.25, 11.25, 12.25*, 13.25*, 14.25*, 16.25*, 18.25, 20.25^
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.10,  14.15, 16.10, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45, 09.15, 11.35, 12.35, 13.35, 14.35, 16.35, 18.15, 20.30
Σαββατοκύριακο:09.15, 12.35,13.35, 14.35, 16.35, 18.15, 20.30
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
07.05,08.55, 13.05, 14.55, 17.25
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30, 12.10, 14.15, 16.00
Σαββατοκύριακο:12.10, 14.00, 16.00
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35, 09.10>, 11.45, 12.45,13.45, 14.45, 16.45, 18.05*,20.45
Σαββατοκύριακο:09.10>, 12.45,13.45,  14.45, 16.45,18.05*, 20.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.10^, 14.15^, 16.10^, 17.45,20.10^
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10^, 13.10^,14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.40,09.30, 12.00, 13.40, 15.30, 18.00
Σαββατοκύριακο:09.30, 12.00, 13.40, 15.30, 18.00
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.45*,10.55, 12.25*, 14.30*, 16.15, 18.45
Σαββατοκύριακο:10.55, 12.25*,14.15*, 16.15*,18.45
 
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.30,09.20, 11.50, 13.30, 15.20, 17.50
Σαββατοκύριακο:09.20, 11.50, 13.30, 15.20, 17.50
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.40,16.25, 18.55
Σαββατοκύριακο:11.05, 12.35, 14.25, 16.25, 18.55
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.25, 09.15,11.45, 13.25, 15.15, 17.45
Σαββατοκύριακο:09.15, 11.45, 13.25, 15.15, 17.45
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00,11.10, 12.40, 14.45, 16.30, 19.00
Σαββατοκύριακο:11.10, 12.40,14.30, 16.30,19.00
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20,09.15, 11.45, 13.25, 15.15, 17.45
Σαββατοκύριακο:09.15, 11.45, 13.20, 15.15, 17.45
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00, 11.10, 12.40, 14.45, 16.30, 18.30
Σαββατοκύριακο:11.10, 12.40, 14.30, 16.30, 18.30
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15, 09.10,11.40, 13.20, 15.10, 17.40
Σαββατοκύριακο: 09.10, 11.40, 13.20, 15.10, 17.40
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.05, 11.15, 12.45, 14.50, 16.35, 19.05
Σαββατοκύριακο:11.15, 12.45, 14.35, 16.35, 19.05
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.15, 09.10,11.40, 13.20, 15.10, 17.40
Σαββατοκύριακο: 09.10, 11.40, 13.20, 15.10, 17.40
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.05, 11.15, 12.45, 14.50, 16.35, 19.05
Σαββατοκύριακο:11.15, 12.45, 14.35, 16.35, 19.05
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00,09.35, 11.55, 12.55,13.55, 14.55, 16.55, 18.35, 20.55
Σαββατοκύριακο:09.35, 11.35, 12.55, 14.55, 16.55, 18.35, 20.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10,08.45, 10.10,11.10, 12.10, 13.10, 14.15, 16.10, 17.45, 20.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 10.10, 12.10, 14.10, 16.10, 17.45, 20.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.20, 08.55, 11.50, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.50
Σαββατοκύριακο:08.55, 12.50, 13.50, 14.50, 16.50, 17.55, 20.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10^, 13.10^14.15^, 16.10^, 17.45, 20.10^
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10^, 13.10^ 14.10^, 16.10^, 17.45, 20.10^
 
^ Mέσω Βουτάκου-Αλυκής
* Mέσω Αλυκής- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Κάθε μέρα: 08.45, 10.10, 12.10, 14.15, 16.10,17.45
 
Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
Κάθε μέρα: 10.30, 12.25,14.30, 16.25
 
Από Αεροδρόμιο Παροικία
Κάθε μέρα: 09.00, 11.20, 13.50, 16.50
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα
Κάθε μέρα: 09.00, 11.20
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.35,09.25, 11.55, 13.35, 15.25, 17.55
Σαββατοκύριακο: 09.25, 11.55, 13.35, 15.25, 17.55
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.50*,11.00, 12.30*, 14.35*, 16.20, 18.50
Σαββατοκύριακο:11.00, 12.30*,14.20*, 16.20*,18.50
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.05, 09.00,11.30, 13.10, 15.00, 17.30
Σαββατοκύριακο: 09.00, 11.30, 13.10, 15.00, 17.30
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα έως Παρασκευή: 07.10, 09.05,11.35, 13.15, 15.05, 17.35
Σαββατοκύριακο: 09.05, 11.35, 13.15, 15.05, 17.35
 
Τη Μ. Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα και την Πρωτομαγιά θα εκτελεστούν δρομολόγια Σαββατοκύριακου ενώ την Κυριακή του Πάσχα 28/04/2019, δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια.
                                                                                                                                                       *Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.