ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε,να κατεβάσετε ή να τυπώσετε τα δρομολόγια από 30/3/24 έως 14/4/24, παρακαλώ πατήστε εδώ:
bus timetable.pdf (183.8KB)

Για να δείτε,να κατεβάσετε ή να τυπώσετε τα δρομολόγια από 15/4/24 έως 26/4/24, παρακαλώ πατήστε εδώ: 
bus timetable.pdf (184.7KB)

Δρομολόγια λεωφορείων από 30/03/2024 έως 14/04/2024

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.00*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
 07.05*, 08.55*, 13.05*, 15.10*, 17.00*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 11.00*, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10, 18.00
Σαββατοκύριακο: 07.25*, 09.00, 11.00*, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 08.10*, 09.30,10.30, 11.30*, 12.30, 13.35*, 14.35*, 16.30, 18.30
Σαββατοκύριακο: 08.10*, 09.30, 11.30*, 12.30, 14.35, 16.30, 18.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.40
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 11.40, 14.00, 15.15, 16.40, 18.15
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.15>,  11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.15

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10>, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40^
Σαββατοκύριακο: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40^

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 09.25, 10.25, 11.25*,13.45, 14.25>, 16.25*, 18.30
Σαββατοκύριακο: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.30

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου

Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα- Παρασκευή: 14.15

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.20, 11.35, 13.50, 14.35, 16.35, 18.15
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.20, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
07.05, 08.55, 13.05, 14.55, 17.00

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.35, 09.10>, 11.45, 14.05, 15.10, 16.45, 18.10
Σαββατοκύριακο: 07.35, 09.10>, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.10

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10^, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.40
Σαββατοκύριακο: 07.10,  08.40, 11.10, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
07.40, 09.30, 13.40, 15.30, 17.30

Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.15*, 18.15

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20,  13.30, 15.20, 17.20

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 11.10, 12.35, 14.35, 16.25, 18.25

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15,  13.25, 15.15, 17.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
08.00, 11.10, 12.40, 14.35, 16.30, 18.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 09.15,  13.25, 15.15, 17.15

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30

Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55, 11.15, 12.35, 14.35, 16.25, 18.30

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10, 13.20, 15.10, 17.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35, 18.35

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10,13.20, 15.10, 17.10

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20

Από Λογαρά προς Δρυό
08.00, 11.15 12.40, 14.40, 16.35, 18.35

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.55, 09.35, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 18.40
Σαββατοκύριακο: 07.55, 09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.40

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 18.40
Σαββατοκύριακο: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 18.40

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.45, 08.55, 11.50, 14.10, 14.50, 16.50, 17.50
Σαββατοκύριακο:  07.20, 08.55, 11.50,  12.50, 14.50, 16.50, 17.50

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40
Σαββατοκύριακο: 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40

Από Αεροδρόμιο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00, 11.50, 16.50, 18.00
Σαββατοκύριακο: 09.00, 16.50, 18.00

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
11.25, 14.25, 16.25

Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 13.35, 15.25, 17.25

Από Λεύκες προς Δρυό
07.50*, 10.55*, 12.30*, 14.35*, 16.20*, 18.20

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
07.05, 09.00, 13.10, 15.10, 17.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
07.10, 09.05, 13.15, 15.15, 17.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.15

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.50€ και 3.50€.

Δρομολόγια λεωφορείων από 15/04/2024 έως 26/04/2024

Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο- Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
07.30*, 10.00*,12.10*, 14.15*, 16.10*, 18.00*, 20.00*

Aπό Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά- Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο- Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
 07.05*, 08.55*, 11.00*, 13.05*, 15.10*, 17.00*, 19.00*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.00, 10.40, 11.00*, 12.10, 13.00, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00
Σαββατοκύριακο: 07.25*, 09.00, 10.40, 11.00*, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00

Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 08.10*, 09.30,10.30, 11.30*, 12.30, 13.35*, 14.35*, 16.30, 18.30, 20.30
Σαββατοκύριακο: 08.10*, 09.30, 11.30*, 12.30, 14.35, 16.30, 18.30, 20.30

*Μέσω Καμαρών

Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.40, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40, 20.10

Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 11.40, 14.00, 15.15, 16.40, 18.15, 20.40
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.15>,  11.40, 12.40, 14.40, 16.40, 18.15, 20.40

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10>, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40^, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40^, 20.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.50, 09.25, 10.25, 11.25*,13.45, 14.25>, 16.25*, 18.30, 20.25
Σαββατοκύριακο: 07.50, 09.25, 11.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*, 18.30, 20.25

* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου

Από Νάουσα προς Δρυό
Καθημερινά: 11.00
Δευτέρα- Παρασκευή: 14.15

Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10

Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.40, 09.20, 11.35, 13.50, 14.35, 16.35, 18.15, 20.35
Σαββατοκύριακο: 07.40, 09.20, 11.35, 12.35, 14.35, 16.35, 18.15, 20.35

Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
07.05, 08.55, 13.05, 14.55, 17.00, 19.00

Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.05

Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10, 18.00, 20.00

Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.35, 09.10>, 11.45, 14.05, 15.10, 16.45, 18.10, 20.45
Σαββατοκύριακο: 07.35, 09.10>, 11.45, 12.45, 14.45, 16.45, 18.10, 20.45

Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10^, 12.10^, 13.30, 14.15, 16.10^, 17.40, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10^, 14.15^, 16.10^, 17.40, 20,10

* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου

Από Κώστο προς Παροικία
07.40, 09.30, 11.30, 13.40, 15.30, 17.30, 19.30

Από Κώστο προς Δρυό
07.45*, 10.15*, 12.25*, 14.30*, 16.15*, 18.15, 20.15

* Άσπρο Χωριό

Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
07.30, 09.20, 11.20, 13.30, 15.20, 17.20, 19.20

Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30

Από Πρόδρομο προς Δρυό
07.55, 10.25, 11.10, 12.35, 14.35, 16.25, 18.25, 20.25

Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
07.25, 11.15, 09.15, 13.25, 15.15, 17.15, 19.15

Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.25

Από Μάρμαρα προς Δρυό
08.00, 10.30, 12.40, 14.35, 16.30, 18.30, 20.30

Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
07.25,  09.15, 11.15,  13.25, 15.15, 17.15, 19.15

Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.30

Από Μάρπησσα προς Δρυό
07.55, 10.30, 11.15, 12.35, 14.35, 16.25, 18.30, 20.30

Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10, 11.10, 13.20, 15.10, 17.10, 19.10

Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
08.00, 10.35, 11.15 12.40, 14.40, 16.35, 18.35, 20.35

Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
07.20, 09.10, 11.10, 13.20, 15.10, 17.10, 19.10

Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.20

Από Λογαρά προς Δρυό
08.00, 10.35, 11.15 12.40, 14.40, 16.35, 18.35, 20.35

Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.55, 09.35, 11.55, 13.55, 14.55, 16.55, 18.40, 20.40
Σαββατοκύριακο: 07.55, 09.35, 11.55, 12.55, 14.55, 16.55, 18.40, 20.40

Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10
Σαββατοκύριακο: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10

Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή:  07.45, 08.55, 11.50, 14.10, 14.50, 16.50, 17.50, 20.50
Σαββατοκύριακο:  07.20, 08.55, 11.50,  12.50, 14.50, 16.50, 17.50, 20.50

Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10
Σαββατοκύριακο: 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40, 20.10

Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40

Από Αεροδρόμιο προς Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 09.00, 11.50, 16.50, 18.00
Σαββατοκύριακο: 09.00, 16.50, 18.00

Από Πούντα προς Αεροδρόμιο
11.25, 14.25, 16.25

Από Λεύκες προς Παροικία
07.35, 09.25, 11.25, 13.35, 15.25, 17.25, 19.25

Από Λεύκες προς Δρυό
07.50*, 10.20*, 12.30*, 14.35*, 16.20*, 18.20*, 20.20*

*Από/ Προς Άσπρο Χωριό

Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
07.05, 09.00, 11.00, 13.10, 15.10, 17.00, 19.00

Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.10

Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
07.10, 09.05, 11.05, 13.15, 15.15, 17.05, 19.05

Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα- Παρασκευή: 07.15

Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.50€ και 3.50€.