ΚΤΕΛ ΠΑΡΟΥ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Για να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα δρομολόγια από 08/01/2020 έως 01/03/2020, παρακαλώ επιλέξτε:
bus timetable.pdf (1.4MB)

>>Συνεχίστε την ανάγνωση για τα νέα δρομολόγια<<

Δρομολόγια λεωφορείων από 08/01/2020 έως 01/03/2020
 
Από Παροικία προς Μαράθι- Κώστο-Λεύκες- Πρόδρομο- Μάρμαρα- Μάρπησσα- Πίσω Λιβάδι- Λογαρά-
Παραλία Πούντας- Χρυσή Ακτή- Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30*, 10.40*,12.10*, 14.15*, 16.10*
Σαββατοκύριακο:12.10*, 14.15*, 16.10*
 
Aπό  Δρυό προς Χρυσή Ακτή- Παραλία Πούντας- Λογαρά-Πίσω Λιβάδι- Μάρπησσα- Μάρμαρα- Πρόδρομο-  Λεύκες- Κώστο- Μαράθι- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25 Από Μάρπησσα, 08.55*, 13.05*, 15.10*
Σαββατοκύριακο:08.55*, 13.05*, 15.10*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Παροικία προς Νάουσα
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25*, 09.00, 10.30 12.10, 13.00, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:09.00,  12.10, 14.15, 16.10
 
Από Νάουσα προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 08.10*, 09.30, 11.00*, 12.30, 13.35*, 14.35*, 16.30
Σαββατοκύριακο:09.30*, 12.30, 14.35, 16.30
 
*Μέσω Καμαρών
 
Από Παροικία προς Αλυκή
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10^, 14.15^, 16.10^
 
Από Αλυκή προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 11.40, 13.50, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο:09.15*, 12.40, 14.40, 16.40
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Παροικία προς Πούντα (Αντίπαρος)
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15>, 09.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45^, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.15>, 11.40, 13.50, 14.40, 16.40
Σαββατοκύριακο:09.25, 12.25*, 14.25*, 16.25*
 
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω  Βουτάκου
 
Από Νάουσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 14.15
 
Από Δρυό προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Βουτάκο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Βουτάκο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50, 09.15, 11.35, 12.35, 13.50, 14.35, 16.35
Σαββατοκύριακο:09.15,  12.35, 14.35, 16.35
 
Από Άσπρο Χωριό προς Λεύκες- Παροικία
Κάθεμέρα: 08.55, 13.05, 15.10
 
Από Άσπρο Χωριό προς Νάουσα-Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.05
 
Από Παροικία προς Άσπρο Χωριό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 10.40, 12.10, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Αγκαιριά προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35, 09.10>, 11.45, 13.55, 14.45, 16.45
Σαββατοκύριακο:09.10>, 12.45, 14.45, 16.45
 
Από Παροικία προς Αγκαιριά
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10^, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10^
Σαββατοκύριακο:08.45, 11.10^, 12.10^, 14.15^, 16.10^
 
* Mέσω Βουτάκου-Πούντας
^ Mέσω Πούντας- Βουτάκου
 
Από Κώστο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.40, 09.30, 13.35, 15.35
Σαββατοκύριακο:09.30,  13.35, 15.35
 
Από Κώστο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45*,10.55*, 12.25*, 14.30*, 16.25*
Σαββατοκύριακο: 12.25*, 14.30*,16.25*
 
* Άσπρο Χωριό
 
Από Πρόδρομο προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.25, 15.25
Σαββατοκύριακο:09.20, 13.25, 15.25
 
Από Πρόδρομο προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30
 
Από Πρόδρομο προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 11.05, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.35, 16.30
 
Από Μάρμαρα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.30, 09.20, 13.35, 15.25
Σαββατοκύριακο:09.20,13.35, 15.25
 
Από Μάρμαρα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρμαρα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.05, 12.40, 14.45,16.40
Σαββατοκύριακο:12.40, 14.45, 16.40
 
Από Μάρπησσα προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25, 09.15, 13.20, 15.20,17.40
Σαββατοκύριακο:09.15,  13.20, 15.20,17.40
 
Από Μάρπησσα προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.25
 
Από Μάρπησσα προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55,11.10, 12.35, 14.35, 16.30
Σαββατοκύριακο: 12.35, 14.35, 16.30
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.20
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.15, 15.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Πίσω Λιβάδι προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.35
 
Από Λογαρά προς Λεύκες- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 09.10, 13.15, 15.20
Σαββατοκύριακο:09.10, 13.15, 15.20
 
Από Λογαρά προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.20
 
Από Λογαρά προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 08.00, 11.15, 12.40, 14.40, 16.35
Σαββατοκύριακο: 12.40, 14.35, 16.35
 
Από Παρασπόρο προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.55, 09.30, 11.55, 12.45, 13.55, 14.50, 16.55
Σαββατοκύριακο:09.35, 12.55, 14.55, 16.55
 
Από Παροικία προς Παρασπόρο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 09.10, 11.10, 12.10, 13.30,14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Πεταλούδες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.45, 08.55, 11.50, 13.50, 14.50, 16.50
Σαββατοκύριακο:08.55, 12.50, 14.50, 16.50
 
Από Παροικία προς Πεταλούδες
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10, 14.15, 16.10
 
Από Παροικία προς Αεροδρόμιο
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10, 08.45, 12.10
Σαββατοκύριακο:08.45, 12.10
 
Από Αεροδρόμιο προς Παροικία
09.05
 
Από Αεροδρόμιο προς Πούντα
09.05
 
Από Λεύκες προς Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.35, 09.25, 13.30, 15.30
Σαββατοκύριακο:09.25, 13.30, 15.30
 
Από Λεύκες προς Δρυό
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.50*, 11.00*, 12.30*, 14.30*,16.30*
Σαββατοκύριακο: 12.30*, 14.30*,16.30*
 
*Από/ Προς Άσπρο Χωριό
 
Από Χρυσή Ακτή προς Λεύκες- Παροικία
09.00, 13.05, 15.10
 
Από Χρυσή Ακτή προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.10
 
Από Παραλία Πούντας προς Λεύκες- Παροικία
09.05, 13.10, 15.15
 
Από Παραλία Πούντας προς Νάουσα- Παροικία
Δευτέρα-Παρασκευή: 07.15
 
Πληροφορούμε το επιβατικό κοινό ότι εντός των λεωφορείων ισχύουν προσαυξημένα εισιτήρια 2.00€, 2.50€ και 3.50€.